Automap feature i Outlook

Outlook automappar en mailbox man har FullAccess till.

Från Exchange 2010 SP1 så öppnar Outlook automatiskt en mailbox man har FullAccess till. För att stänga av detta så kör på Exchange server i Powershell.
Add-MailboxPermission -Identity >delad_mailbox -User ’Username’ -AccessRight FullAccess -InheritanceType All -Automapping $false
För att stänga av på alla som har FullAccess till en mailbox.
$FixAutoMapping = Get-MailboxPermission sharedmailbox |where {$_AccessRights -eq ”FullAccess” -and $_IsInherited -eq $false}
$FixAutoMapping | Remove-MailboxPermission
$FixAutoMapping | ForEach {Add-MailboxPermission -Identity $_.Identity -User $_.User -AccessRights:FullAccess -AutoMapping $false}

Publicerat i IT

Gå från on premise Exchange till Office 365

Vid migrering från Exchange 2007 till Office365

Connectivity test ger följande fel : RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE error (0x6ba) was thrown by the RPC Runtime
RPC over Http är aktivt, men är Outlook Anywhere aktivt?
Öppna ett Powershell på Exchangeservern
Get-OutlookAnywhere -Server <SERVERNAMN>
Får du inget tillbaka så är det inte aktivt. Du kan aktivera från Management konsollen eller från Powershell.
enable-OutlookAnywhere -Server:<ServerNamn> -ExternalHostName:<ExterntNamn> -ExternalAuthenticationMethod: Basic -SSLOffloading

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123889(v=exchg.80).aspx